>

Sơn Hải Kinh Chi Thượng Cổ Mật Ước - DongPhim

Sơn Hải Kinh Chi Thượng Cổ Mật Ước

  • Chinese Bestiary (2019)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Vào thời kỳ Nam Bắc triều Ngụy Tần, Yến Quôc do Mộ Dung thị lập nên dưới phò tá đắc lực của Lang Tộc. Yến Hoàng trẻ người non dạ, tông thất ngoại thích tranh đấu liên miên,. Trong một cuộc chính biến, trưởng tử Mộ Dung Nhan bị trảm, thứ tử Mộ Dung Thân phải lưu vong, dưỡng nữ Mộ Dung Ức quy thuận Khả hãn Minh Dạ Phong của Lang tộc, bị người Yến ruồng bỏ.

Bình luận